Άλλος

Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να ασκούν


Επειδή τα δεδομένα των δοκιμών δείχνουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ισχύοντος νόμου είναι ανεπαρκείς, οι ερευνητές έχουν θέσει νέα όρια βάρους για τις μητέρες χωρίς επιπλοκές.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Αυγούστου του American Journal of Obstetrics & Gynecology, το Εθνικό Ινστιτούτο Ασφάλειας και Υγείας των ΗΠΑ (NIOSH) διαπίστωσε επίσης ότι σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ειδικά θέματα. Ο Leslie A. MacDonald και οι συνεργάτες του έχουν αναθεωρήσει τη βιβλιογραφία σχετικά με την ανύψωση βαρέων αντικειμένων στο χώρο εργασίας καθώς και την υγεία των μητέρων και των εμβρύων για να εφαρμόσουν σωστά το σύστημα NIOSH.

Φροντίστε με τα παπούτσια σας!

Επειδή τα δεδομένα των δοκιμών δείχνουν ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ισχύοντος νόμου είναι ανεπαρκείς, οι ερευνητές έχουν θέσει νέα όρια βάρους για τις μητέρες χωρίς επιπλοκές. Οι νέες οδηγίες δεν καλύπτουν τους φόρτους εργασίας που απαιτούν συχνή ανύψωση. Σύμφωνα με τις προσωρινές οδηγίες, οι έγκυες γυναίκες δεν συνιστούσαν να σηκώνουν ή να χαμηλώνουν ένα αντικείμενο από το μέσο του ποδιού. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναφέρουν επίσης ρητώς πόσο χρήσιμο είναι να φέρουν οι γυναίκες διαφορετικά αντικείμενα από μόνα τους. Το συνιστώμενο όριο σοβαρότητας στους Νέους Οδηγοί είναι πολύ χαμηλότερο και πολύ πιο σημαντικό για την ασφάλεια των γυναικών σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης και τον Κώδικα Εργασίας του NIOSH.
«Εμείς szeretnйnk ενθαρρύνουμε το kutatуkat йs τα egйszsйgьgyi οργανισμούς να vizsgбljбk με αυτά τα irбnyelveknek οι alkalmazhatуsбgбt йs λάβει rйszt φυσική munkavйgzйst και anyбk йs έμβρυα egйszsйgi бllapotбt vizsgбlу kutatбsokban - нrjбk την kutatуk - Йs termйszetesen vizsgбljбk ο νέος λογαριασμός kutatбsi eredmйnyek fйnyйben felьl τις εργασιακές τους και τις πολιτικές ασφάλειας εγκυμοσύνης. "