Χρήσιμες πληροφορίες

Από τον Μάρτιο μπορείτε να υπολογίζετε σε ένα μηνιαίο φάρμακο


Από τον Μάρτιο, ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει φάρμακα για έως και 30 ημέρες.

Από τον Μάρτιο, ο γιατρός σας μπορεί να συνταγογραφήσει αρκετό φάρμακο για έως και 30 ημέρες σε μία μόνο περίσταση, αλλά όπως και πριν, ο γιατρός σας θα έχει ακόμα την ίδια ποσότητα φαρμάκων που πρέπει να λαμβάνετε κάθε μήνα. Όπως εξηγείται στο Δελτίο, η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει ότι υπάρχει σημαντική συσσώρευση αποθεμάτων φαρμάκων, τα οποία είναι συχνά καθυστερημένα στον πληθυσμό. Αυτό οφείλεται συχνά στο γεγονός ότι, εξαιτίας της αλλαγής της νόσου ή της εμφάνισης παρενεργειών, ο γιατρός μπορεί να αλλάξει τον ασθενή σε άλλο φάρμακο ή δύναμη κατά καιρούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τόσο ο ασθενής όσο και ο ασφαλισμένος έχουν πληρώσει για το φάρμακο, το οποίο δεν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα πεταχτεί, το οποίο είναι της τάξεως των αρκετών δισεκατομμυρίων φιορινίων ετησίως. Έτσι, "οι ρυθμιστικές αλλαγές στη συνταγογράφηση και τη συνταγογράφηση έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους των φαρμάκων των ασθενών", ανέφερε η γραμματεία του κράτους. Για το σκοπό αυτό, η συνταγογράφηση νέων φαρμάκων, τα οποία ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο αλλαγής, μπορεί να οδηγήσει σε επιλογή συνταγής και φαρμακευτικής αγωγής το πολύ ένα μήνα.

Χρονική επιλογή φαρμάκων

Από την 1η Μαρτίου, θα πρέπει επίσης να σημειώσετε (που πρέπει να παρέχεται από το λογισμικό μητρώου γιατρών) την ημερομηνία από την οποία ισχύει αυτή η συνταγή για κάθε μήνα. Ο ασθενής μπορεί στη συνέχεια να αφαιρέσει το φάρμακο στο φαρμακείο μία εβδομάδα πριν από τη δεδομένη περίοδο παροχής. Αυτό είναι να διασφαλιστεί ότι ο ασθενής πρέπει να αντικατασταθεί σε τρεις μήνες και ότι δεν θα υπάρξει αλληλεπικάλυψη της φροντίδας στο σπίτι του ασθενούς ή, όπως ο ασθενής έχει επανειλημμένα, πιο συχνά από ό, τι δεν είναι. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συνταγογραφήσει 3 μήνες φαρμάκων, αλλά μπορείτε να το κάνετε με 3 διαφορετικές συνταγές που θα διατίθενται κάθε μήνα στο φαρμακείο σας.